Brexit: Výzvy pro Evropskou unii a Spojené království

Poředatel:  IMS FSV UK a  Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v České republice

Program konference http://kes.fsv.cuni.cz/KZS-149-version1-brexit___finalni_program.pdf

For English go to http://kes.fsv.cuni.cz/KZSENG-7-version1-brexit___final_programme.pdf

Registrace je nutná na registrace@fesprag.cz do 6. února 2017!
Please, register at registrace@fesprag.cz by 6 February 2017!

Mezinárodní konference organizovaná
Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy
pod záštitou rektora UK prof. Tomáše Zimy

ve spolupráci s
Friedrich-Ebert-Stiftung Praha

Místo:
Vlastenecký sál
Karolinum, Univerzita Karlova
Ovocný trh 3, Praha 1

Pracovní jazyky: čeština a angličtina (se simultánním tlumočením)

8.30 – 9.00 Registrace

9.00 – 9.15 Zahájení konference
• Tomáš Zima, rektor, Univerzita Karlova, Praha
• Anne Seyfferth, ředitelka, Friedrich-Ebert-Stiftung Praha
• Zuzana Kasáková, proděkanka pro zahraniční styky, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Praha

9.15 – 9.45 Hlavní vystoupení
• J.E. Jan Thompson, velvyslankyně Spojeného království v České republice

9.45 – 11.15 PANEL 1: Velká Británie po Brexitu
Moderace: Zuzana Kasáková, Univerzita Karlova
• Geoffrey Edwards, University of Cambridge
• Jim Gallagher, University of Oxford
• Bořivoj Hnízdo, Metropolitní univerzita Praha
• Simon Usherwood, University of Surrey

11.15 – 11.30 Přestávka na kávu

11.30 – 12.00 Hlavní vystoupení
• Tomáš Prouza, státní tajemník pro evropské záležitosti ČR

12.00 – 13.30 PANEL 2: Moc a koalice v Evropské unii po Brexitu
Moderace: Tomáš Weiss, Univerzita Karlova

Vít Beneš, Ústav mezinárodních vztahů, Praha
Josef Janning, European Council on Foreign Relations, Berlín
Michel Perottino, Univerzita Karlova
Eleonora Poli, Istituto Affari Internazionali, Řím

13.30 – 14.30 Oběd

14.30 – 16.00 PANEL 3: Dohoda s Británií a její dopad na politiky Evropské unie
Moderace: Anne Seyfferth, Friedrich-Ebert-Stiftung
• Christian Kaunert, Vrije Univeristeit Brussel
• Lubor Lacina, Mendelova univerzita v Brně
• Ivo Šlosarčík, Univerzita Karlova, Praha
• Nicolai von Ondarza, Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlín

16.00 – 16.15 Přestávka na kávu

16.15 – 17.45 PANEL 4: Blíže lidem? Reformní potenciál Evropské unie
Moderace: Silvie Lauder, Respekt
Andrew Duff, European Policy Centre, Brusel
Helena Langšádlová, poslankyně Parlamentu České republiky, Praha
Libor Rouček, bývalý místopředseda Evropského parlamentu
Michaela Šojdrová, poslankyně Evropského parlamentu, Brusel

17.45 Závěr konference

18.00 Číše vína