Činnost

Centrum kromě podpory spolků na Univerzitě Karlově spolupracuje s mnoha partnery, jakými jsou pochopitelně Univerzita Karlova a dále pak národní reprezentace studentů – Studentskou komorou Rady vysokých škol. Dále pak Centrum spolupracuje s Akademických centrem studentských aktivit či s mnoha celouniverzitními studentskými uniemi.

Centrum dále pořádá nejrůznější vlastní události. Tou nejvýznamnější je pietní akt na Albertově 17. listopadu. Dále se Centrum zabývá organizací konferencí a iniciativ, jakou je např. Sametový měsíc či Model Evropského parlamentu.