Osm pražských veřejných vysokých škol
UK – Univerzita Karlova
ČZU – Česká zemědělská univerzita v Praze
ČVUT – České vysoké učení technické v Praze
VŠE – Vysoká škola ekonomická v Praze
VŠCHT – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
AMU – Akademie múzických umění v Praze
AVU – Akademie výtvarných umění v Praze
UMPRUM – Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

pořádá již druhý ročník veletrhu studijních příležitostí pro středoškoláky. Představeny Vám budou bakalářské a víceleté magisterské obory. Dozvíte se cenné informace, které Vám pomohou s výběrem studijního oboru a vysoké školy.

Návštěvníci se mohou těšit na
– Vstup ZDARMA
– Přednášky jednotlivých fakult

Během dne se Vám budou v historické části Karolina Univerzity Karlovy prezentovat jednotlivé fakulty všech osmi pražských vysokých škol. Návštěvníci získají maximum informací a zároveň budou mít prostor pro položení svých dotazů.

Pro středoškoláky, kteří si ještě volbou oboru a fakulty nejsou jisti, jsou připraveny celouniverzitní prezentace škol.

http://www.prazske-verejne-vysoke-skoly.cz/