Orgány Centra

Kateřina Grygarová

Kateřina Grygarová

Předsedkyně

CENTRUM SPOLKŮ, STUDENTŮ A ABSOLVENTŮ UNIVERZITY KARLOVY, z.s.

CSSAUK funguje v souladu se stanovami spolku.

Jednotlivé orgány spolku tvoří:

  • Předseda, Místopředseda
  • Rada
  • Členská schůze
  • Kontrolní komise
  • Rozhodčí komise