Sametový měsíc

Sametový měsíc je studentská iniciativa, která si klade za cíl upozorňovat v dnešní nejisté době na nesamozřejmost lidské svobody a demokracie. Svou aktivitou chtějí důstojně odkázat na události sedmnáctých listopadů v naší zemi i ve světě. Součástí projektu jsou webové stránky www.sametovymesic.cz, které mají návštěvníkům poskytovat články a rozhovory zabývající se aktuálním děním i teoretickými problémy současné demokratické společnosti.

Projekt se veřejnosti představil formou konference, v rámci které vystoupili přední osobnosti českého veřejného dění v několika diskusních panelech.

Dikuzní panely proběhly ve čtyřech následujících tématických blocích:

1. Reflexe událostí 17. listopadu v médiích v průběhu času

– hosté: Jidřích Šídlo, Daniel Anýž, Tomáš Němeček

2. Ústava ČR, její vývoj, původní myšlenka a dnešní praxe

– hosté: doc. JUDr. Jan Kysela, DSc., JUDr. PhDr. Marek Antoš, LL.M., Ph.D., doc. PhDr. Pavel Molek, LL.M. Ph.D.

3. Současné výzvy liberální demokracie

– hosté: prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, JUDr. Jiří Pehe, Mgr. Jan Bíba, Ph.D.

4. Václav Havel, jeho odkaz, ideje a jejich role v dnešní společnosti

– hosté: Michael Žantovský, JUDr. Jiří Pehe, PhDr. Jakub Železný, Ph.D., Břetislav Rychlík

A co na to organizátoři?

“Nemůžu si stěžovat.”

Tomáš Ryza

“Akce typu Sametový měsíc jsou nesmírě důležité, neboť připomínají události, které by neměly být zapomenuty a akcentují na potřebu zdůraznit skutečnost, že lidská svoboda a demokracie nejsou ani v dnešní době samozřejmostí, na kterou se lze spoléhat.”

Eliška Kryčerová