Spolky

Aktuální členské spolky

Common Law Society 

Členský spolek
Common Law Society (zkráceně „CLS“) je spolkem studentů, absolventů a pedagogů, jenž působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jedná se o neziskovou organizaci založenou v březnu roku 1998 na základě vnitřní iniciativy dobrovolníků.   

E – klub

Členský spolek
E-klub je studentský spolek působící na IES od roku 1997. Starají se o všechno, co může studenty okolo školy zajímat, ať už v oblasti vzdělání, přípravy na kariéru, či společenského života a sportovních aktivit.

Matfyzák

Členský spolek
Matfyzák, spolek studentů a přátel MFF UK, nebo taky jen Spolek Matfyzák, je zapsaný spolek, jehož cílem je podporovat dění na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Jednoduše řečeno jsme skupinka studentů Matfyzu, co rádi organizujeme věci jak pro sebe, tak pro ostatní.

Motolák

Členský spolek
Motolák je studentský spolek, který se snaží otevírat bránu do bohatšího studentského života mediků, a odlehčit tím strastiplnou cestu za vysněným titulem. Chce podpořit seberealizaci studentů, pomoci v jejich vzájemné spolupráci, cílem spolku je také se bavit i vzdělávat a především pomáhat.

Peďák

Pozorovatel
Peďák, spolek studentů a přátel PedF UK, který funguje napříč všemi studijními formami a obory na PedF UK. Jeho cílem je podpora vzájemné soudržnosti a solidarity mezi studenty. Projekt se odráží od současného dění na fakultě, univerzitě a českém školství.

Politologický klub

Členský spolek
Politologický klub vznikl již v roce 2009 z vlastní iniciativy studentů oboru Politologie a mezinárodní vztahy s cílem usnadnit komunikaci studentů s vyučujícími a vedením Institutu politologických studií (IPS) nebo samotné Fakulty sociálních věd (FSV UK).

První pražská pedagogická pivní peruť

Členský spolek
Pětipéčko (5P) je spolek studentů Katedry dějin a didaktiky dějepisu PedF UK, založen léta Katamahúova 0, léta Páně 1994.

PříFUK

Členský spolek
PříFUK je studentský spolek založený za účelem naplňování společného zájmu, kterým je zejména sdružovat zejména studenty formou pořádání společenských událostí, majálesů, konferencí či hudebních festivalů.

SIMS

Členský spolek
SIMS je neformální sdružení studentů IMS, jehož úkolem je řešit problémy studentů, de facto překlenout pomyslnou propast mezi nimi a vyučujícími. Další činnost SIMSu spočívá v organizaci tradičních společenských a vzdělávacích akcí (nejen) pro studenty IMS. Mezi tyto akce patří například Welcome party, vánoční besídka, souboj ročníků, karaoke party, parník IMS, souboje s ISS, přednášky k aktuálním tématům nebo seznamovák pro první ročníky bakaláře.

Spolek mediků českých

Členský spolek
Spolek mediků českých je nezisková organizace s platnými stanovami a vnitřní strukturou, která zastupuje zájmy studentů lékařských fakult, de facto hlavně 1. LF UK.

TRIMED

Členský spolek
Trimed je spolek studentů 3. lékařské fakulty, který funguje již od roku 1996. Od té doby výrazně formuje společenské dění na fakultě prostřednictvím široké škály akcí od neformálních společenských víkendů v přírodě po velkolepé události jako např. reprezentační ples nebo studijní veletrh. Jejich počet se nyní pohybu kolem dvaceti ročně.

Poslední blogové příspěvky

Přečti si více o aktivitě Centra.

Science Slam CUNI 2017

Science slam je formát, který má pomoci popularizovat vědu a výzkum. Je to soutěž, při níž vědci formou stand up výstupu představují své zajímavé vědecké a výzkumné projekty. Před samotnou soutěží se vědci účastní workshopu prezentačních dovedností, které pak mají co...

Albertov bude 17. listopadu opět patřit studentům!

S velkou radostí oznamujeme, že se nám podařilo získat Albertov na oslavu 17. listopadu pro Univerzitu Karlovu. Zajímá vás jak proběhl minulý rok. Podívejte se do našeho archivu událostí. Současný ročník pro vás již plánujeme. Zdroj: Právo Foto via: Univerzita Karlova...

Setkání s ministryní školství Kateřinou Valachovou

Srdečně Vás zveme na besedu s ministryní Kateřina Valachová, která proběhne na půdě Univerzity Karlovy dne 23. května 2017 od 12 hodin v Modré posluchárně. Setkání je koncipováno jako beseda, která je otevřená volným tématům. Těšíme se na vaši účast! Událost pořádá...